LOGOnew

Pracownia

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO została utworzona w 1995 roku przez architekta Andrzeja Rymarczyka.

PPA oferuje współpracę w szerokim zakresie, od fazy wstępnej analizy, koncepcji architektonicznej, poprzez projekty budowlane, projekty wykonawcze aż do projektów aranżacji wnętrz i nadzorów autorskich pełnionych przy realizacji inwestycji.

Wykonujemy projekty architektoniczno-budowlane:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  • budynków komercyjnych (biurowych, sakralnych itp.),
oraz projekty wykonawcze związane z w/w projektami architektonicznymi.

Mamy duże doświadczenie w projektowaniu budynków o konstrukcji szkieletowej: drewnianej i stalowej.

  • przebudowy i modernizacji istniejących budynków mieszkalnych i kamienic,
  • adaptacji i przebudowy obiektów zabytkowych,
  • adaptacji istniejących poddaszy,
  • inwentaryzacji budowlanych opracowywanych w ramach w/w projektów.
  • wizualizacji opracowywanych projektów.

Wykonujemy również projekty aranżacji wnętrzarskich w zakresie:

  • projektów wnętrz budynków mieszkalnych i mieszkań.
  • projektów wnętrz hoteli, sklepów, restauracji, salonów kosmetycznych, klubów i innych lokali komercyjnych.

Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami wykonawczymi, realizującymi nasze projekty.

Bierzemy udział w przeprowadzeniu formalności związanych z uzyskaniem warunków technicznych, opinii i uzgodnień konserwatorskich oraz innych dokumentów niezbędnych do pozyskania decyzji WŻ i decyzji pozwolenia na budowę.