LOGOnew

Oferta

PROJEKT WNĘTRZ

Projektowanie krok po kroku

OMÓWIENIE POTRZEB KLIENTA

Pierwsze spotkanie jest bardzo ważnym etapem całego etapu projektowego.

INWENTARYZACJA

Na tym etapie wykomujemy :

W efekcie powstaje :

W przypadku inwestycji, które są przed lub w trakcie realizacji, bez możliwości wykonania pomiarów, podstawę inwentyrazycji stanowią rysunki budowlane.

KONCEPCJA FUNKCJONALNA 2D

Na tym etapie powstaje układ funkcjonalny wnętrza w formie rzutu 2D.
Dzięki wcześniejszym ustaleniom dopasowywujemy go do Twoich
indywidualnych potrzeb. Dobry układ funkcjonalny to podstawa.

WIZUALIZACJE

Jest to najbardziej kreatywna część projektu aranżacji wnętrz. Na tym etapie zamieniamy rzut 2D w wizualizacje wnętrza. Jest to moment kiedy mozna sobie wyobrazić jak projekt będzie wyglądać po skończonej realizacji.

Wizualizacje pozwalają zobaczyć poglądowo rowiązania przestrzenne, proponowane materiały oraz elementy wyposażenia. Dzieki temu masz pewność, że projekt spełni Twoje oczekiwania.

Wszystkie zmiany kolorystyczne, funkcjonalne i materiałowe są ustalane na tym etapie. Dopiero zatwierdzona wersja wizualizacji jest podstawą do rozpoczęcia prac nad rysunkami wykonawczymi.

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Kiedy już ustalimy jakie są Wasze potrzeby i wymagania przystępujemy do pracy nad wizualizacjami. Wybieramy materiały i elementy wyposażenia wnętrza.

PROJEKT WYKONAWCZY

Po zatwierdzeniu wizualizacji wykonujemy projekt wykonawczy. Zawiera on komplet rysunków technicznych dla Wykonawców.

1 | 1 rzut funkcjonalny
1 | 2 zmiany ścian działowych
1 | 3 rzut sufitów
1 | 4 wykończenie ścian
1 | 5 wykończenie podłóg
1 | 6 schemat instalacji wod-kan
1 | 7 schemat instalacji elektryki

2 | 1-_ projekt łazienki
3 | 2-_ projekt kuchni | aneksu kuchennego
4 | 3-_ projekt pokoi
5 | 4-_ projekt wykonawczy mebli
6 | 5-_ zestawienia wyposażenia
7 | 6-_ wizualizacje

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przygotowujemy zestawienie wybranych wcześniej materiałów wykończeniowych:

i elementy wyposażenia:

W zestawieniach materiały oznaczone są w ten sam sposób co na rysunkach technicznych. Dodatkowo podane są ilości, kolorystyka i linki do stron internetowych.

USTALENIA Z WYKONAWCAMI

Po przekazaniu projektu wykonawczego następuje kolejny etap czyli realizacja projektu przez Wykonawców.

Omawiamy projekt z poszczególnymi
wykonawcami i sprawujemy nadzory nad realizacją.

REALIZACJA ,,POD KLUCZ''

To usługa o którą coraz częściej pytacie. Dedykowana jest dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą poświęcić swojego czasu na proces remontowy. To złożona i trwająca kilka miesięcy usługa. 

Jej podstawowe elementy to:

Projekty ,,Pod klucz” realizujemy we współpracy z firmą Podklucz24.

https://podklucz24.pl/

https://www.facebook.com/podklucz24

PROJEKTY WNĘTRZ

Oferta

Projekt koncepcyjny

Zawiera:

Projekt wykonawczy

Zawiera:

Projekt ,,Pod klucz''

Zawiera:

Usługi dodatkowe

Zawiera:

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

Oferta

Projekt koncepcyjny

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt wykonawczy

Nadzory autorskie